Rodeo Disco Index
Agenda
Foto's
Foto's
De DiscoBox
Prijzen
Over ons
Meer mogenlijkheden
Contact
Contact
Voorwaarden

Rodeo's Disco Show

U zorgt voor een plek, een stopcontact en 1 a 2 stoelen en wij zorgen voor de rest.

Foto

CONTACT

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden


- Wilt u de gemaakte afspraak annuleren dan kan dit kosteloos tot 1 maand (31 dagen) van te voren. Doet u dit binnen de 31 dagen voor de afspraak dan bent u ons kosten verschuldigd volgens dit tabel 13 -   7 dagen   50%,  6 -   1 dag(en)  100% van het vastgelegde tarief

Wilt u annuleren doe dit altijd zo snel mogelijk.


- Betaal wat bij u past : Prijzen worden per boeking bepaald aan de hand van de wensen/ideeen van de klant, deze worden in de boeking meegenomen zodat hier geen twijfel over mogelijk is. Uiteraard is er altijd nog ruimte om de wens of het idee uit te breiden alleen kan hierop wel een ander prijs voor nodig zijn zodoende kunnen wijzigingen tot 1 week voor de uitvoerdatum worden doorgevoerd. U krijgt hiervan een bevestiging. U dient ten alle tijden uw toestemming te geven over de gemaakte afspraken dan wordt het pas uitgevoerd, is deze bevestiging niet uiterlijk 5 dagen voor de uitvoerdatum dan komt de boeking te vervallen.


- Wilt u de afspraak annuleren maar is de afspraak binnen 31 dagen dan geldt ook dat u zo snel mogelijk moet annuleren echter zullen de eventuele kosten die u moet betalen nooit meer zijn dan 25% van het afgesproken bedrag dit geldt als u opzegt op de laatste dagen voor de afspraak of te wel 25% van de afspraak. (b.v. u maakt een afspraak die 24 dagen van te voren is dan is 25% hiervan 6 dagen of een afspraak 10 dagen van te voren dan is dit 2,5 (altijd afronden naar beneden) dus 2 dagen van te voren. Deze extra kosten dient u binnen 14 dagen na de annuleringsdatum (de datum dat wij uw annulering ontvangen) aan ons te voldoen.


- Indien u een feest heeft geboekt die gratis is (waar u dus niet voor betaald) dan dient u ook op tijd te annuleren doe dit altijd zo snel mogelijk de eventuele annuleringskosten voor het annuleren van een gratis feest zijn altijd € 25,00 als u annuleerd in de week (7 tot 0 dagen) voor het feest. Deze extra kosten dient u binnen 14 dagen na de annuleringsdatum (de datum dat wij uw annulering ontvangen) aan ons te voldoen.


- Zijn er omstandigheden waardoor u nog niet zeker weet of u wel of niet wilt annuleren breng ons dan altijd op de hoogte.


- Zijn er omstandigheden waardoor u de afspraak annuleerd vermeldt deze dan altijd bij de annulering dan kunnen wij hier ook rekening mee houden en de eventuele kosten kwijtschelden.


- Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verlies of defect raken van artikelen die ons in bruikleen zijn gegeven wij zullen echter altijd ons uiterste best doen om dit te voorkomen.


- Wees er a.u.b. bewust van dat als u een boeking doet wij deze tijd speciaal voor u reserveren en wij dus geen andere afspraken op dit tijdstip kunnen en zullen maken.


- Als u bij ons een boeking doet dan zullen voor die boeking de tarieven (prijzen) niet meer wijzigen tenzij de datum van de boeking wordt verandert met meer dan 45 dagen.


- Alle betalingen moeten uiterlijk op de boekingsdatum (uitvoerdatum) voldaan zijn, dit kan eventueel via pin-betaling. Indien wij geen betaling hebben ontvangen dan kunnen wij zelfs weigeren om op te treden. Mocht u te laat afzeggen dan dient u uiterlijk 14 dagen na boekingsdatum het bedrag aan ons betaald te hebben. Indien wij 14 dagen na de boekingsdatum nog geen betaling hebben ontvangen schakelen wij een incassoburo in, alle extra kosten hiervan komen voor uw rekening. Dus betaal altijd op tijd!


- Wij maken er een gezellig feest van te maken !


Eventuele aanvullingen volgen later ....